środa, 3 marca, 2021

Lubelskie lotnisko potrzebuje dodatkowej powierzchni do odprawy pasażerów. Lotnisko obecnie jest w trakcie przygotowywania następnego przetargu.


Plany rozbudowy lotniskowego terminala pojawiły się przed rokiem. W grudniu 2016 r. Port Lotniczy Lublin poinformował o zamiarze rozbudowy części odlotów o dodatkowe 2200 m2. W maja br. ogłoszono przetarg na wykonanie prac, jednak zgłosił się tylko jeden oferent, który przedstawił propozycję wartą 12,6 mln zł. Jak się okazało ta kwota przewyższyła budżet Portu o 4 mln zł. Całe postępowanie stało się nieważne.

– „Port Lotniczy Lublin S.A. działając na podstawie § 13 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu udzielania zamówień podprogowych w ramach działalności sektorowej nieobjętych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych, unieważnia postępowanie o zamówienie na przebudowę i rozbudowę budynku terminala pasażerskiego Portu Lotniczego Lublin S.A. wraz z niezbędną przebudową i budową infrastruktury towarzyszącej. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.” – precyzuje rzecznik Portu.

Udało nam się ustalić, że wznowiono przygotowanie kolejnego przetargu. Potwierdza to Rzecznik Portu Lotniczego Lublin, Piotr Jankowski: – Postępowanie na przebudowę i rozbudowę budynku terminala pasażerskiego Portu Lotniczego Lublin jest w fazie ponownego szacowania kosztorysów i uzupełniania materiałów technicznych, do końca roku skierowane zostanie do wykonawców zaproszenie do składania ofert. Po zapoznaniu się z nimi zarząd podejmie decyzję co do dalszych kroków.

Według pierwotnych założeń cała rozbudowa miała zakończyć się przez rozpoczęciem letniego sezonu lotów 2018 r. Jaka jest obecna data ukończenia inwestycji? -Prawdopodobna realizacja to 3/4 kwartał 2018 r. – dodaje Piotr Jankowski.

Władze lotniska nie czekając ma dodatkową powierzchnię już teraz podjęły tymczasowe działania usprawniające pracę lotniska: -Z uwagi jednak na duży ruch pasażerski, chcąc usprawnić obsługę pasażerów odlatujących, podjęte zostały działania doraźne. Przeorganizowana została hala odlotów, utworzono 2 dodatkowe miejsca odprawy paszportowej. Dodatkowo, przed wyjściem na płytę postoju samolotów, w listopadzie ustawiona zostanie lotniskowa wiata przystankowa do preboardingu pasażerów strefy Non Schengen, oczekujących na wejście do samolotu. Będzie ona miała wymiary 6m x 20m – informuje rzecznik spółki.

Pod rozbudowę przeznaczono teren przy wschodnim skrzydle istniejącego terminala (w kierunku bazy Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej). W hali zlokalizowane będą m. in. poczekalnia odlotowa dedykowana dla pasażerów strefy Schengen wraz z wyjściami dla pasażerów, nowy punkt kontroli bezpieczeństwa, pomieszczenia służbowe Służby Ochrony Lotniska, Służby Celnej, Służby Granicznej, poczekalnie komercyjne, salonik „business lounge” dla pasażerów strefy Schengen, toalety i pomieszczenia techniczne.

Rozbudowana część terminala będzie miała długość – 34,8m; szerokość – 61,8m oraz wysokość – 8m. Istniejąca hala odlotów zostanie dostosowana w całości do obsługi ruchu Non-Schengen wraz z nowymi stanowiskami kontrolerskimi Straży Granicznej. Ciekawostką jest dostosowanie nowego skrzydła do ewentualnego zniesienia strefy Schengen poprzez zabezpieczenie miejsca pod stanowiska kontrolerskie Straży Granicznej przed wejściem do całości nowego ciągu komunikacyjnego dla pasażerów odlatujących.

Banner Content

0 Komentarzy

Zostaw komentarz