niedziela, 28 lutego, 2021

Na terenie Portu Lotniczego Lublin odbyły się zaplanowane ćwiczenia z udziałem Straży Granicznej.

Scenariusz ćwiczeń zakładał pozostawienie bagażu, w którym mogły być materiały wybuchowe.

Po podjęciu przez pirotechników bagażu i prześwietleniu jego zawartości zdecydowano o konieczności przeprowadzenia neutralizacji. W chwili przygotowywania sprzętu do unieszkodliwienia zagrożenia. wybuchł pożar, w związku z czym do akcji wkroczyła Lotniskowa Straż Ratowniczo Gaśnicza. Po ugaszeniu pożaru miejsce zostało sprawdzone przez pirotechnika w celu wykluczenia zagrożenia.

relacjonuje Dariusz Sienicki z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej

Celem ćwiczeń było współdziałanie funkcjonariuszy Placówki SG w Lublinie oraz służb współuczestniczących. Z uwagi na to, że zdarzenie miało miejsce w strefie operacyjnej lotniska obok budynku Lotniskowej Straży Ratowniczo Gaśniczej oraz stacji paliw czynny udział w ćwiczeniach brały wszystkie jednostki odpowiedzialne za codzienne utrzymywanie bezpieczeństwa we właściwych dla siebie obszarach a mianowicie Służba Celna, Służba Ochrony Lotniska, Lotniskowa Straż Ratowniczo Gaśnicza, Dział Operacyjno-Techniczny Lotniska oraz funkcjonariusze Policji odpowiedzialni za właściwe zabezpieczenie terenu zewnętrznego bezpośrednio przyległego do zagrożonego miejsca.

W ćwiczeniach wykorzystano sprzęt specjalistyczny będący na wyposażeniu Placówki SG w Lublinie.

Od początku roku pogranicznicy podejmowali 13 interwencji na terenie Portu, w związku z pozostawionymi bez opieki bagażami.

Każdy pozostawiony bez nadzoru bagaż traktowany jest jako potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa. Oznacza to konieczność wprowadzenia odpowiednich procedur. W pierwszej kolejności przez lotniskową rozgłośnię przywoływany jest właściciel bagażu. Jeśli się nie zgłosi, zabezpiecza się miejsce, w którym znajduje się podejrzana walizka, czyli wyznacza się strefę bezpieczeństwa, a z rejonu zagrożenia ewakuuje się osoby postronne. Następnie funkcjonariusze-pirotechnicy przeprowadzają rozpoznanie pirotechniczne przy użyciu specjalistycznego sprzętu i z pomocą psa służbowego, szkolonego do wykrywania materiałów wybuchowych. W razie braku całkowitej pewności, że bagaż nie stanowi zagrożenia, pirotechnicy neutralizują go za pomocą działka wodnego, co oznacza zniszczenie walizki wraz z zawartością. Tego typu interwencje powodują zazwyczaj poważne utrudnienia – ponieważ są czasochłonne, mogą mieć wpływ na opóźnienia lotów.

przypomina Dariusz Sienicki.

Bagaże mogą być zostawione przez roztargnienie lub bezmyślność, np. gdy właściciel walizki zostawia ją bez opieki, idąc na zakupy czy do toalety. Czasem bagaż jest po prostu porzucany jako nadbagaż wymagający dodatkowej opłaty. Bywa też, że pozostawiona walizka jest pusta, ponieważ rzeczy zostały przepakowane do innej torby. W takiej sytuacji należy zostawić ją otwartą przy koszu na śmieci, ponieważ ukrycie jej w mało widocznym i trudno dostępnym miejscu uniemożliwi pirotechnikom sprawne przeprowadzenie interwencji.

Banner Content

0 Komentarzy

Zostaw komentarz